Porod

Snahou personálu je zajištění individuálního přístupu v péči
o rodičku. Uvědomujeme si neopakovatelnost chvíle porodu pro maminku i její blízké. Ženy mají možnost využívat během první doby porodní vanu, aromaterapii, akupresuru, míče, overbally, vaginální napářku, apod.

Nabízené služby

Kdy vyrazit do porodnice

Poradíme Vám, za jakých okolností vyrazit do porodnice.


Příjem k porodu


Dozvíte se, jak bude probíhat Váš příjem na porodní sál, co vše Vás čeká a jak se můžete na příjem připravit.


Doprovod u porodu


Přítomnost osoby blízké nebo jiné osoby u porodu určené pacientem je vítána, nesmí však přítomnost narušovat poskytování zdravotních služeb.


Tlumení bolesti během porodu


Představíme možnosti, jaké možnosti využíváme pro tlumení bolesti během porodu.


Vaginální napářka


Napářka uvolňuje svaly pánevního dna, zvlhčuje a připravuje porodní cesty, a také pomáhá tělu zkracovat děložní čípek, pootevírá tedy „bránu“ k vytouženému miminku.


Akutní císařský řez

Jedná se úkon, pro který se lékař rozhodne po zvážení aktuální situace až za běžícího porodu nebo v těhotenství při náhle vzniklé komplikaci. Většina akutních císařských řezů probíhá i tak ve svodné anestezii za plného vědomí rodičky i s možností bondingu.

Bonding

Již v prenatálním období vzniká mezi matkou a dítětem vztah, díky kterému se buduje emoční vazba. Dítě pracuje s matčiným tělem, přičemž vzájemná spolupráce je podmínkou pro hladký průběh prvního vývoje novorozeného potomka. Při samotném porodu tento vztah dochází do vrcholného bodu, kdy první fyzický kontakt znamená pro matku i dítě přechod do nových fází vzájemného vztahu.


Dokumenty ke stažení

Informace pro maminky (pdf)


Poučení o přítomnosti osoby blízké u porodu (pdf)


Informovaný souhlas s vedením porodu přirozenou cestou (pdf)


Informovaný souhlas s císařským řezem (pdf)


Informovaný souhlas s hospitalizací (pdf)


Informovaný souhlas s porodní kontinuální epidurální analgezií (pdf)


Informovaný souhlas s inhalační analgézií během porodu (pdf)