Příjem k porodu

Při příchodu Vás přivítá porodní asistentka. Na ambulanci porodního sálu proběhne úvodní rozhovor.

Zjišťujeme důvod, který Vás přivádí – nejčastěji to jsou kontrakce, odtékající plodová voda, krvácení, odchod hlenové zátky, jiné obtíže nebo nejistota. Provedeme základní porodnické vyšetření (zevní a vnitřní porodnické vyšetření, posouzení vitálních funkcí) a posoudíme stav dítěte v děloze.

Přijímací proces zahrnuje:

 1. Porodnické vyšetření:

 • vaginální vyšetření, jehož součástí je zjištění dilatace porodní cesty a posouzení případného odtoku plodové vody

 • ultrazvukové vyšetření (dle potřeby), které ověřuje polohu placenty a dítěte

 • napojení na CTG monitor dítěte a kontrola Vašich vitálních funkcí

 1. Administrativní příjem (vyžádáme si od vás):

 • těhotenskou průkazku

 • kartičku zdravotní pojišťovny

 • průkaz pojištěnce

 • oddací list

 • u nesezdaného páru pak i rodné listy budoucích rodičů

 • u nesezdaného páru je nutné mít připraven Zápis o určení otcovství z Matriky (pokud chcete, aby otec byl uveden v rodném listě dítěte)

Obvykle s Vámi již zůstává na pokoji Vaše doprovázející osoba, kterou chcete mít u porodu, umožňují-li to aktuální provozní podmínky. Při příjmu k porodu nám sdělte Váš zájem o pobyt na nadstandardním pokoji po porodu (personál zjistí informace ohledně volných pokojů a bude vás informovat).

Tel. kontakt porodní sál 325 505 254.

Tel. kontakt oddělení šestinedělí 325 505 253.