Doprovod u porodu

Přítomnost osoby blízké nebo jiné osoby u porodu určené pacientem je vítána, nesmí však narušovat poskytování zdravotních služeb. Doprovázející osoba je povinna respektovat pokyny ošetřujícího personálu.

Doprovázející osoba je především psychickou podporou rodičky a komunikačním mostem personálu s rodičkou. Pomůže rodičce zmírnit strach z neznáma, napětí i stres, může se aktivně zapojit a pomáhat při masáži zad či úlevových polohách. Role doprovodu se odvíjí se od potřeb
a pocitů rodičky.

Je-li doprovázející osoba porodní asistentka, která nemá smlouvu s naším zdravotnickým zařízením, nemá možnost zasahovat do porodu či jej jakkoliv ovlivňovat.

Porodnice Nymburk umožňuje přítomnost max. 2 osob z důvodu omezeného prostoru malých porodních boxů.

Přítomnost doprovodu k porodu nezpoplatňujeme.

Doprovod k porodu nebude umožněn pokud:

 • bude doprovázející osoba pod vlivem alkoholu, drog, probíhajícího inf. onemocnění,

 • jakmile o to matka v průběhu porodu požádá,

 • dojde-li ke komplikaci či operativním výkonům během porodu a lékař o odchod požádá,

 • vyskytnou-li se jakékoliv provozní překážky,

 • nebude respektovat pokyny ošetřujícího personálu, či dojde k nevhodnému chování
  a zasahování do činnosti lékařů a porodních asistentek - bude doprovod vykázán.

Doprovod dle typu porodu

 1. Doprovod u spontánního porodu

 • Rodičku můžete doprovázet po celou dobu od aktivní fáze porodu.

 • Je vhodné donést s sebou přezůvky, něco k jídlu, pití.

 • Při vstupu na porodnické oddělení je umístěný dezinfekční roztok na ruce, který vždy při příchodu použijte.

 • Porodní asistentka Vám ráda poradí, jak můžete být v průběhu porodu nápomocni. V případě potřeby přivolejte porodní asistentku pomocí signalizace u lůžka.

 • Po porodu můžete zůstat Vy i novorozenec, jehož stav nevyžaduje zvýšenou lékařskou péči, 2 hodiny na porodním sále. V tomto případě může být dítě u maminky. Pokud je uloženo do postýlky, je nutné vždy zapnout monitor dechu. Po 2 hodinách po porodu můžete ženu doprovodit na oddělení šestinedělí.

 • V případě, že odcházíte z porodního sálu a maminka zůstává s novorozencem sama, informujte personál.

 1. Doprovod u porodu císařským řezem

Plánovaný císařský řez je obvykle prováděný ve spinální anestezii, kdy umožňujeme přítomnost blízké osoby
u operace. V ostatních případech můžete ženu doprovodit k operačnímu sálu.

Při plánovaném císařském řezu jste informováni o čase operace. Otec dítěte se dostaví cca 1 hod. před plánovaným císařským řezem na oddělení GPO. Zde již bude žena připravena k operaci, doprovod bude plně respektovat pokyny personálu.

Co se bude dít:

 • doprovodíte rodičku společně s ošetřovatelským personálem do prostoru operačních sál,

 • projdete filtrem kde se převléknete do oblečení operačních sálů, dostanete pokrývku hlavy a ústenku,(osobní věci si ponecháte ve filtru – neberte proto s sebou žádnou hotovost, hodinky, či klíče, s sebou na operační sál vezmete pouze fotoaparát),

 • s personálem vyčkáte a po přípravě rodičky personálem ARO budete usazen k hlavě rodičky,

 • po vybavení plodu operatérem bude novorozenec osušen a pokud jeho stav nebude vyžadovat lékařskou péči, je možné na žádost matky provést bonding novorozence,

 • pokud si matka bonding na operačním sále nežádá, lze za stejných podmínek provést bonding novorozence s otcem po příjezdu na oddělení,

 • po kontaktu novorozence s matkou odchází doprovod z operačního sálu s dětskou sestrou
  a novorozencem na šestinedělí,

 • po ukončení operace je možný váš doprovod rodičky z operačních sálů na oddělení šestinedělí,

 • na šestinedělí doprovod vyčká nezbytného ošetření pacientky personálem,

 • v případě hospitalizace matky na nadstandardním pokoji je možná trvalá přítomnost otce a převzetí novorozence, který nevyžaduje lékařskou péči, do péče otce,

 • na standardním pokoji hospitalizace otce společně s rodičkou z provozních důvodů není možná

 • novorozenec, který nevyžaduje lékařskou péči je přinesen matce po příjezdu matky z operačního sálu

 • v případě hospitalizace matky společně s otcem na nadstandardním pokoji je možné předání novorozence do péče otce.

V případě akutního císařského řezu a při celkové anestezii není přítomnost doprovodu možná.