Vyšetření v těhotenství

Vyšetření v prvním trimestru

Základní vyšetření v těhotenství

Vážení, celková anamnéza, odběr krve, vyšetření moči, gynekologické prohlídky.


Prenatální screeningové vyšetření - I. trimestr

Prvotrimestrální screening Downovy choroby a jiných chromozomálních vad, včetně screeningu rizika preeklampsie.