Základní vyšetření v těhotenství

Všem těhotným provádíme tato základní vyšetření:

  • vážení – váha těhotné ženy se sleduje především jako možný indikátor preeklampsie.

  • celková anamnéza ženy a její rodiny, sběr informací, při nichž se zjišťuje komplexní zdravotní stav ženy – historie onemocnění, operací, krevních transfúzí, případných předchozích těhotenství, potratů či porodů, rodinná anamnéza, zejména ve vztahu k výskytu vážných onemocnění, ať už metabolických, onkologických, nebo endokrinologických, jako je diabetes či nemoci štítné žlázy.

  • odběr krve – zjišťujeme krevní skupinu, Rh-faktor, krevní obraz, hladinu krevního cukru, protilátek proti HIV, syfilidě a hepatitidě (žloutence) typu B.

  • vyšetření moči – probíhá při každé návštěvě poradny, sledujeme hladinu bílkovin a cukru v moči. Zvýšená hladina cukru může zavčas indikovat těhotenskou cukrovku, zvýšená hladina bílkovin zase zánět v těle nebo obávanou preeklampsii.

  • gynekologická prohlídka probíhá při každé návštěvě, v prvním trimestru provádíme kolposkopii (vyšetření děložního čípku) a onkologickou cytologii.