Porodní přání

Případná porodní přání lze akceptovat při porodu fyziologického (nekomplikovaného) těhotenství po dokončeném 37. týdnu. Obecně se snažíme vyjít maminkám vstříc a jejich přání či obavy rádi osobně probereme. Pokud maminka při porodu vysloví přání, která odporují uznávaným medicínským postupům, personál porodnice musí vždy zhodnotit, zda požadovaný postup znamená bezprostřední ohrožení života nebo vážné ohrožení zdraví pro plod nebo novorozence. Pokud by přání maminky znamenalo bezprostřední ohrožení plodu nebo novorozence, nemůže být takové přání personálem respektováno.

Podmínkou všech fyziologických porodů v naší porodnici je:

 1. Monitorace ozev plodu (tzv. CTG nebo kardiotokografický záznam) vyžadujeme každé 2-3 hodiny v I. době porodní a kontinuelně v II. době porodní. Nelze jej nahradit jednorázovým poslechem ozev plodu. Aktuální srdeční frekvence může být normální i v případech, kdy na CTG záznamu jsou již známky tísně plodu. Tíseň plodu lze zachytit na záznamu, který trvá alespoň 20 minut. Pokud odmítnutí monitorace plodu neznamená bezprostřední ohrožení života nebo zdraví plodu, může rodička takový postup odmítnout udělením nesouhlasu a sepsáním negativního reversu.

 2. Vaginální vyšetření během 1. doby porodní a během 2. doby. Bez vyšetření nemůžeme rozpoznat komplikace, které během porodu mohou nastat, ale ani postup porodu. Pokud plod není v bezprostředním ohrožení života nebo zdraví, může rodička vyšetření odmítnout.

 Seznam akceptovaných porodních přání:

 • porodu necháváme vlastní průběh, nepodáváme léky k urychlení ani preventivně zbytečně nezasahujeme

 • rodičce je umožněn v první době porodní volný pohyb, má možnost zaujmout jakoukoliv úlevovou polohu, lze využít sprchu, vanu, míč, žíněnku, aromaterapii

 • rodičku smí doprovázet k porodu max 2 osoby, přítomnost osoby blízké nesmí narušit komfort a/nebo bezpečnost jiných rodiček nebo personálu

 • přiměřená konzumace jídla a pití při porodu – tzv. sipping a „potravinový sipping“

 • nevyžadujeme klystýr, oholení genitálu

 • respektujeme Vaše přání nenabízet Vám léky tlumící bolest, ale jsme připraveni je Vám poskytnout, pokud si je budete přát

 • respektujeme neprovádět protržení vaku blan (dirupci)

 • snažíme se během porodu udržet intimní atmosféru

 • nevyžadujeme řízené tlačení

 • nástřih hráze neprovádíme rutině ale pouze v indikovaných případech (tíseň plodu, před operačním ukončením porodu porodnickými kleštěmi, při hrozící ruptuře hráze III. stupně apod.)

 • při fyziologickém porodu si rodička může zvolit porodní polohu, která jí nejvíce vyhovuje

 • pupečník necháváme na přání dotepat

 • je-li novorozenec fyziologický, ihned po porodu jej pokládáme matce na břicho nebo k prsu

 • umožňujeme dvě hodiny nerušený bonding (skin to skin), první ošetření může probíhat na těle matky, vyšetření novorozence pediatrem proběhne poté

 • v případě patologického průběhu porodu či patologického stavu novorozence, rozhodne o dalším postupu zdravotnický personál

 • akceptujeme samovolný porod placenty (v případě odmítnutí rutinně podávaných léků na uvolnění placenty je třeba podepsat negativní reverz)

 • 2 hodiny po porodu standartně dle doporučeného postupu České neonatologické společnosti aplikujeme do očí O-Septonex jako prevence infekce, tento postup doporučujeme (jeho odmítnutí je podmíněno podepsáním negativního reverzu)

 • respektujeme odmítnutí aplikace vitamínu K (Kanavit k prevenci krvácivých stavů novorozence) injekčně do svalu, lze jej podat po porodu v kapičkách, je však třeba brát v úvahu, že velká většina novorozenců po porodu zvrací a podání v kapkách ústy, nemusí zajistit prevenci krvácivé choroby

 • umožňujeme přítomnost rodičů u vyšetření, ošetření novorozence

 • respektujeme Vaše přání odložit koupání, v případě odtoku čiré vody plodové pokožku miminka po porodu pouze otřeme, osušíme

 • respektujeme Vaše přání miminko nedokrmovat umělým mlékem bez předchozí konzultace

 • při porodu plánovaným císařským řezem ve spinální anestezii umožňujeme bonding na operačním sále, následně pak také otci na novorozeneckém oddělení

 • umožňujeme tzv. „ambulantní porod“– propuštění dříve než za doporučených 72. hod po porodu v případě fyziologického průběhu porodu a fyziologického stavu novorozence. V případě, že by tím byl vážně ohrožen život či zdraví novorozence, nemůže být přání respektováno

 • umožňujeme spontánní vaginální porod i po dřívějším porodu císařským řezem – vždy po pečlivé indikaci a zhodnocení všech rizik

 • umožňujeme i vaginální porod polohy koncem pánevním – po zvážení rizik, podle doporučení ČGPS