Porod plánovaným císařským řezem

Císařský řez patří mezi základní porodnické operace a provádí se na základě komplexního vyšetření těhotné i plodu, při kterém jsou zjištěny důvody, které neumožňují vést Váš porod spontánně, vaginální cestou. Císařský řez je operace, během které se miminko vybavuje řezem na přední stěně břišní. Císařský řez se provádí na operačním sále.

Způsob anestezie

Operace se provádí v celkové nebo spinální anestézii. U celkové anestézie jste uspána a průběh operace nevnímáte. Při spinální anestézii, kterou upřednostňujeme, je Vám injekcí v oblasti bederní páteře znecitlivěna pouze dolní polovina těla, necítíte bolest, ale jste celou operaci při vědomí. O způsobu anestézie rozhodne lékař (anesteziolog) po dohodě s Vámi.

Předoperační období - příprava k operaci

Odvíjí se od zdravotního stavu Vás i plodu, který bude průběžně monitorován. Příprava k operaci zahrnuje oholení operačního pole. Večer se lehce navečeříte a dále už budete do půlnoci jen dostatečně pít. Od půlnoci již nebudete jíst, pít a kouřit. Ráno v den operace Vám sestra aplikuje očistné klyzma (klystýr). Bezprostřední příprava před operací zahrnuje - sprchu, vyprázdnění močového měchýře, odlíčení, odlakování nehtů. Odložíte si šperky, zubní protézu, hodinky, kontaktní čočky a jiné pomůcky. Personál provede bandáž dolních končetin, či Vám pomůže nasadit elastické kompresní punčochy. Porodní asistentka Vám zavede permanentní venózní katetr a bezprostředně před operací Vám bude zaveden permanentní močový katetr. Na lůžku budete převezena na operační sál, kde Vás asistentka předá anesteziologickému týmu.

Doprovod u porodu císařským řezem

Po přípravě maminky a po provedení plánovaného místního znecitlivění je umožněn vstup tatínkům na porodní sál k hlavě maminky. Po vybavení miminka je tatínek u ošetření miminka s novorozeneckým týmem. Daří-li se miminku a mamince dobře, umožníme mamince přiložení k prsu již v průběhu císařského řezu. V případě výkonu v celkové anestézii je tatínek na předsálí a po porodu miminka odchází k ošetření miminka s novorozeneckým týmem. Maminka přikládá miminko k prsu po zotavení z celkové anestezie na oddělení šestinedělí. V případě řešení akutních situací, si vyhrazujeme právo na nepřítomnost tatínka / doprovodu na operačním sále, prosíme doprovod, aby vyčkal v ústraní.

Bonding

Ihned po vybavení miminka, dojde k jeho osušení na výhřevném lůžku, kontrole neonatologem a pokud to umožní zdravotní stav matky a novorozence je možné na operačním sále následně provést bonding novorozence s matkou. Personál novorozeneckého oddělení přinese miminko, které Vám (v případě spinální anestezie) přiloží na hrudník a miminko přikryje teplou dečkou. Pokud bonding na operačním sále není z důvodu Vašeho zdravotnímu stavu možný, lze provést bonding s otcem na novorozeneckém boxu.

Pooperační období

Po operaci budete přeložena zpět na oddělení šestinedělí. Po převozu na pooperační oddělení bude personál monitorovat Váš celkový zdravotní stav. Při bolesti a jakýchkoliv potížích ihned informujte sestru. Po operaci bude dieta jen čajová a následně běžná racionální strava pro těhotné a kojící matky, pokud lékař nenaordinuje dietu jinou. Velice důležitý bude také dostatek tekutin pro rychlejší obnovení spontánního močení po odstranění cévky. Močovou cévku budete mít zavedenou po dobu nezbytně nutnou, kterou určí ošetřující lékař (obvykle do druhého dne). Je velmi důležité pečovat o jizvu po operaci. Nebojte se na jizvu sáhnout, omývejte jizvu mýdlem, jemně odstraňte zbytky sražené krve a oplachujte čistou tekoucí vlažnou vodou.

Přikládání novorozence započne od prvních chvil příjezdu z operačního sálu, vždy dle Vašeho aktuálního zdravotního stavu. Jste-li hospitalizována s doprovodnou osobou, je možnost brzkého předání novorozence do péče za předpokladu jeho dobrého zdravotního stavu. Obvykle je novorozenec předán do péče matky 1.-2. den po císařském řezu.

Jako prevenci srůstů a problémů s nimi spojených (bolesti v podbřišku, snížená schopnost otěhotnět, pozdější operační komplikace) doporučujeme zakoupit si preparát Hyalobarier gel, který riziko vzniku pooperačních srůstů významně snižuje. Hyalobarier gel se během císařského řezu aplikuje do dutiny břišní, kde působí jako hemostatikum a prevence srůstů. V případě zájmu informujte lékaře při příjmu k plánované operaci. Přípravek je zpoplatněn dle aktuálního ceníku NNBK s.r.o., úhradu provedete v den propuštění z hospitalizace.

Informace o zdravotním stavu pacientů zdravotničtí pracovníci nemohou podávat po telefonu, pokud volající není uveden v Informovaném souhlasu s hospitalizací jako kontaktní osoba, která je poučena a zná heslo pro komunikaci.

Nabízíme možnost ubytování na nadstandardním pokoji. Nadstandardní pokoj není možné rezervovat, jsou obsazovány dle aktuálního zájmu pacientek.

Cena nadstandardního pokoje se řídí aktuálním ceníkem NNBK s.r.o.

V den přijetí jezte pouze lehkou stravu.

K operaci se dostavte den před plánovanou operací v 13.00 hod., Nemocnice Nymburk s.r.o., budova A, II. patro, gynekologicko-porodnické oddělení.