Návštěvy na oddělení

Doporučené návštěvní hodiny

 • Po–ne 13.00–17.00 hod., platí pro návštěvy na standardních pokojích,

 • mimo tyto hodiny lze provést návštěvu po domluvě s personálem,

 • na jednolůžkových nadstandardních pokojích jsou návštěvy možné do 22.00 hod. (osoba blízká na nadstandardním pokoji bez omezení)

Pravidla pro návštěvy

 • návštěvy jsou povinny se chovat tak, aby nenarušovaly poskytování zdravotních služeb a soukromí ostatních pacientek na oddělení,

 • používají návleky na obuv umístěné u vchodu na oddělení,

 • je zakázáno nosit květiny na oddělení,

 • nechoďte ve velkých skupinách a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu.

Parkování a vjezd do areálu

 • parkování je možné přímo v areálu nemocnice, a to na místech vyznačených nápisem "PRO VEŘEJNOST", můžete také využít odstavných ploch v okolí nemocnice,

 • vjezd a výjezd z areálu je obsluhován automatickou závorou s možností zazvonění na recepci,

 • parkování je třeba před odjezdem uhradit v parkovacích automatech umístěných před vchodem na recepci a u hlavní brány do nemocnice,

 • držitelé ZTP mají parkování zdarma (parkovací lístek před odjezdem přineste na recepci),

 • platba kartou za parkování je možná pouze v automatu u recepce,

 • poplatek v době 05.00–19.59 (prvních 30 min zdarma), 20.00–04.59 (prvních 60 min. zdarma), každá další započatá hodina 50 Kč,

 • ztráta či zničení parkovacího lístku 1 000 Kč,

 • doprovod u porodu si vyžádá potvrzení o doprovodu u porodní asistentky, potvrzení uplatní při odjezdu na recepci, poplatek 100 Kč/den